لینک های دسترسی

سعی ايران در حل منازعۀ ذروی آنکشور


ايران ميگويد، در جريان ملاقات اين هفته با حاوير سولانا، رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپايي، سعي خواهد کرد تا براي حل منازعۀ پروگرام ذروي زمانی را تعين نمايد.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد، سعيد جليلي، رئيس هيات ايران در مذاکرات ذروي، روز شنبه با حاوير سولانا در ژنيڤ ملاقات خواهد کرد.

آقاي احمدي نژاد بروز دوشنبه گفت اين جلسه بر آنچه وي « نقاط مشترک» پيشنهاداتي خواند و از جانب شش قدرت بزرگ جهان و ايران، براي حل منازعۀ ذروي پيشکش شده است، متمرکز خواهد بود.

رئيس جمهور ايران تعين هرنوع شرط قبلي را براي آغاز مباحثات مجدد با قدرت هاي جهان مانند سابق، رد کرد.

پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد به اضافۀ جرمني از ايران ميخواهند که غني سازي يورانيم را متوقف سازد، عمليۀ ايکه ميتوان از آن براي ساختن اسلحۀ ذروي استفاده کرد.

ايران ميگويد، پروگرام ذروي آنکشور بمقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG