لینک های دسترسی

حکومت پاکستان از قيودات بر دانشمند امور ذروی آنکشور دفاع میکند


حکومت پاکستان از قيودات بر عبدالقدير خان دانشمند بد نام ذروي پاکستان دفاع کرده مي گويد نتايج بيانات اخير وي در مطبوعات ، پاکستان را صْدمه خواهد زد.

وکلاي حکومتي امروز سه شنبه در برابر يک چالش محکمه از جانب خانم خان واکنش نشان دادند که در صدد آزادي شوهرش از نظر بند در منزل ميباشد.

عبدالقدير خان ازسال ۲۰۰۴ بدينطرف در منزلش نظر بند است يعني از وقتيکه او اعتراف کردکه اسرار ذروي را به ايران ، کورياي شمالي وليبيا انتقال داده است .

عبد القدير خان طي مصاحبه هاي اخير در مطبوعات گفته که او مجبور ساخته شده که اعتراف نمايد. در اوايل ماه جاري او به آژانس اسوشيتد پرس گفته بود که قواي نظامي پاکستان ورئيس جمهور مشرف سنتر فيوجهاي ذروي را به کورياي شمالي فرستاده اند.

امروز وکلاي حکومتي گفتند که پاکستان از عواقب بيانات اخيرعبدالقدير خان نزد جامعۀ ديپلوماتيک بين المللي متضرر خواهد شد.

جاويد اقبال جعفري وکيل خان اين موقف حکومت را رد کرده گفت مقامات فقط ميخواهند اين ساينس دان ذروي را جزا بدهند.

XS
SM
MD
LG