لینک های دسترسی

تصويب تبادلۀ اسرا با حزب الله توسط کابينۀ اسرائيل


کابينۀ اسرائيل تصويب نهايي آن کشور را درمورد تبادلۀ زندانیان بروز چهارشنبه با گروه شبه نظامي شيعه حزب الله، اعلام داشت .

اين تصويب امروز سه شنبه يکروز بعد از آنکه اسرائيل براي اين تبادله، چهار جنگجوي لنباني را به يک مرکز توقيف انتقال داد، صورت گرفت. اين چهار لبناني، با سمير قنطر محکوم لبناني يکجا خواهند شد.

قرار است اين پنج مرد روز چهارشنبه در نقطۀ عبوري سرحد با لبنان، تسليم داده شوند.

در مقابل، حزب الله تعهد نموده که دو عسکر اسرائيلي را که طي حملۀ از آنسوي سرحد دستگير کرده بودند، به اسرائيل تسليم نمايد. مقامات اسرائيلي گفته بودند که فکر ميکردند که اين عساکر کشته شده اند.

ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل روز دوشنبه يک گزارش حزب الله را در بارۀ سرنوشت يک عسکر قواي هوايي اسرائيل مورد انتقاد قرار داده آنرا «کاملاً غير رضائيت بخش» خواند. آن عسکر از مدت ها مفقود الاثر ميباشد.

تندروان، راد اراد، عسکر قواي هوايي اسرائيل را بعد از آنکه طياره او در سال ۱۹۸۶ در لبنان سقوط نمود، دستگير نمودند.

XS
SM
MD
LG