لینک های دسترسی

شرکت یک مامور عالرتيه ايالات متحده در مذاکرات با ايران


يک مامور ارشد ايالات متحده ميگويد، اينکشور يک ديپلومات ارشدش را براي اشتراک در مذاکرات روز شنبه با ايران روي پروگرام ذروي آنکشور به ژنيڤ خواهد فرستاد.

اين مقام گفت، دريک تغير در مشي دراز مدت، ويليام برنز معين وزارت خارجۀ ايالات متحده با سعيد جليلي رئيس هيات ايران در مذاکرات ذروي و هاوير سولانا رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپايي خواهد نشست.

در گذشته ايالات متحده از اشتراک در مذاکرات با تهران روي پروگرام ذروي آنکشور، تا زمانيکه تهران غني سازي يورانيم را پايان بخشد، خود داري ميکرد.

اين مقام امريکايي که بشرط عدم افشاي نامش صحبت کرد تاکيد کرد که آقاي برنز درجريان اين سفر ملاقات و مذاکره جدا گانۀ با ايراني ها نخواهد داشت.

مامور بلند رتبه وزارت خارجه ايالات متحده گفت معين وزارت خارجۀ ايالات متحده اين موقف حکومت ايالات متحده را تکرار خواهد کرد تاوقتيکه ايران غني سازي يورانيم را پايان نبخشد، ايالات متحده داخل مباحثات جدي با آن کشور نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG