لینک های دسترسی

IMF: تورم پولی و بلند رفتن قيم در جهان مایه نگرانی


صندوق وجهي بين المللي در واشنگتن گزارش ارزيابي اقتصاد جهان را امروز تجديد کرد و در آن انفلاسيون يا تورم پولي و بلند رفتن قيم را در بسياري کشور ها مايه نگراني فزاينده خواند.

مامورين « آي ام اف» پيشگوئي هاي شانرا در مورد ميزان رشد در اطراف و اکناف جهان از سال ۲۰۰۷ تا کنون سه بار کم ساخته و در ماه اپريل سال جاري هشدار دادند ۲۵٪ خطر آن وجود دارد که جهان دچار کساد اقتصادي گردد.

از آن هنگام ببعد حکومات در اطراف و اکناف جهان مشي هاي پولي شان را قيد ساخته اند تا عليه بلند رفتن قيم مواد استهلاکي که در صدر آن قيم بلند مواد ارتزاقي و محروقاتي قرار دارد، مبارزه کنند.

در اين هفته آقاي برناکي رئيس بانک مرکزي ايالات متحده هشدار داد که ميزان تورم پولي زياد بوده و او از بابت رشد بطي اقتصاد نگراني دارد.

قيم مواد در اروپا ۴٪ ازدياد يافته در حاليکه جاپان توقعات اقتصادي خود را بخاطر فشار هاي تورمي، کم ساخته است. اقتصاد دول رو به انکشاف نيز دچار ضربه تورمي شده است.

XS
SM
MD
LG