لینک های دسترسی

ملاقات اوباما با کرزی در کابل


بارک اوباما، کانديد رياست جمهوري حزب دموکرات، بحيث بخش از سفر بين المللي خود در جهت تقويهٌ اعتبار سياست خارجي اش، با رئيس جمهور کرزي در افغانستان ملاقات نمود.

مقامات رسمي در قصر رياست جمهوري که از ترتيبات امنيتي شديد برخوردار بود، در مورد جزئيات ملاقات آنها چيزي نگفت. اوباما، بعداً با عساکر امريکا چاي صبح را صرف نمود.

سناتور اوباما اخيراً حکومت رئيس جمهور کرزي را بخاطر اينکه به حد کافي در از بين بردن فساد اداري عمل ننموده، و همچنان در قسمت عدم سازماندهي قواي قضائيه، پوليس و عدم کسب اعتماد مردم، مورد انتقاد قرار داد.

اوباما همچنان گفت در سفرش به افغانستان بيشتر گوش ميدهد تا حرف زدن.

اوباما که با دو سناتور ديگر، چک هيگل سناتور نبراسکا از حزب جمهوريخواه، و جک ريد سناتور رودآيلند از حزب دموکرات سفر مينمايد، به روز شنبه از طرف قوماندانان نظامي قواي امريکا در افغانستان در مورد اوضاع کنوني آگاهي حاصل نمود.

قرار است اين کانديد حزب دموکرات از عراق نيز ديدن نمايد.

اوباما تقاضا نموده است تا اخراج عساکر امريکا از عراق آغاز گردد و به تعداد عساکر امريکا در افغانستان افزايش بعمل آيد.

جان مکين، رقيب اوباما از حزب جمهوري خواه اوباما را بخاطر اعلان استراتيژي براي عراق و افغانستان قبل از سفر به اين دو کشور مورد انتقاد قرار داد.

XS
SM
MD
LG