لینک های دسترسی

آمادگی مسابقات المپیک: تنقیص در رفت و آمد یک ملیون موتر از جاده های بیجینگ


چين، جهت تلاش براي پاکي ساختن فضاي ملوث بيجين که قبل از مسابقات المپيک که در ماه آينده افتتاح مي گردد، تقريباً بيشتر از يک مليون موتر را از عبور و مرور بر جاده هاي بيجين منع قرار داده است.

سر از امروز يکشنبه تا بيستم ماه سپتمبر موتر هاي داري لايسنس پليت هاي نمرات جفت با نمرات طاق در رانندگي در شهر بايد نوبت نمايند.

بصورت عادي در حدود سه عشاريه سه مليون موتر روزانه شهر را مسدود ميسازد. حکومت چين اميد وار است که اين قيودات اخير تعداد اين موتر ها را به نصف تقليل دهد، فضاي شهر را که اکثراً آلودهٌ ميباشد، پاکتر ساخته و عبور و مرور ترافيک آسانتر شود.

روزنامهٌ دولتي چين مي گويد راننده گاني که از اين قيود سرکشي نمايند مبلغ پانزده دالر جريمه خوانهد شد.

مقامات مي گويند به اساس اين قيودات اضافه تر از چهار مليون نفر او وسايل نقليهٌ عامه استفاده خواهند نمود. به روز شنبه بيجين سه خط آهن جديد را باز نمود.

XS
SM
MD
LG