لینک های دسترسی

صدر اعظم برتانيه ايران را  در مورد فعالیت های ذروی اش هشدار داده است


گوردن برون اولين صدراعظم برتانيه است که موضوع پارلمان اسرائيل را مورد بحث قرار داده و ايران را هوشدار داده است تا فعاليت هاي حساس ذروي توقف دهد.

آقاي برون امروز دو شنبه در جريان بيانيهٌ اش تعهد نمود که در اسرائيل پشتيباني نمايد، و تهديدات محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران عليه اسرائيل را تقبيح نمود.

آقاي برون گفت برتانيه همراه با ايالات متحدهٌ امريکا، و اتحاديهٌ اروپا به تصميم شان در مورد جلوگيري از پروگرام اسلحهٌ ذروي ادامه خواهند داد.

صدر اعظم برتانيه به روز يکشنبه از ساحل غربي رود اردن ديدن نمود، و از اسرائيل خواست تا اعمار مسکونه هاي اسرائيلي را توقف دهد، و همچنان قيودات بر رفت و آمد فلسطينيان را در اين قلمرو کمتر سازد.

XS
SM
MD
LG