لینک های دسترسی

اوباما: افغانستان بايد نکتهٌ عطف توجه باشد، نه عراق


براک اوباما کانديد احتمالي رياست جمهوري از حزب دموکرات وارد بغداد شد تا اوضاع امنيتي آنکشور را از نزديک مشاهده نمايد.

قرار است سناتور اوباما با جنرال ديويد پترييس قوماندان ارشد قواي نظامي امريکا در عراق ، نوري المالکي صدراعظم عراق، و مقامات رسمي ديگر ملاقات نمايد.

اوباما، برعکس رقيبش سناتور جان مککين، هميشه از جنگ عراق انتقاد نموده است. اوباما پيشنهاد نموده است که اگر بحيث رئيس جمهور انتخاب شود، عساکر امريکا را از عراق در ظرف شانزده ماه بيرون ميشکد. جان مککين خواستار تعهد امنيتي طويل المدت در عراق است.

به روز يکشنبه اوباما پس از بازديد از افغانستان، در کويت توقف نمود.

اوباما گفت افغانستان بايد نکتهٌ عطف توجه باشد، نه عراق.

XS
SM
MD
LG