لینک های دسترسی

۴۰ تندرو در افغانستان کشته شدند


عساکر افغاني و ناتو در تازه ترين جنگ ها در يک ولسوالي دور دست در مناطق مرکزي افغانستان، ده تندرو طالب را کشته اند.

مقامات افغاني ميگويند حملات هوائي امروزي در ولسوالي دوردست اجرستان ولايت غزني، بيش از ۴۰ تندرو را هلاک ساخت.

جنگجويان طالب بروز دوشنبه ولسوالي اجرستان را متصرف گرديدند.

اين يکي از چندين حملۀ طالبان براي تصرف مناطق دوردست بود.مقامات ميگويند اين حملات هوائي بخشي از يک کمپاين سه روزه بمنظور اخراج تندروان ازان منطقه ميباشد.

مقامات افغاني همچنان گفتند سه تندرو طالب در يک نقطۀ تفتيش پوليس در ولايت هلمند کشته شدند.

اين جنگ ها در حالي بوقوع پيوست که فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان بدون اطلاع قبلي از شهر هرات ديدن نمود.

انتظار ميرود شتاين ماير مسؤليت بازسازي زيربناي آبرساني شهر را بمقامات افغاني تسليم نمايد.

آلمان تا سال ۲۰۱۰ بيش از يک مليارد و ۷۰۰ مليون دالر براي پروژه هاي بازسازي افغانستان وعده داده است.

همچنان امروز، مقامات حکومت دنمارک گفتند يک عسکر دنمارکي وقتي کشته شد که تانک حامل او به يک آلۀ منفجره اصابت کرد.

دنمارک در ولايت هلمند ۵۵۰ عسکر دارد.

در عين زمان، وزارت دفاع برتانيه ميگويد يکي از عساکر آن کشور در جريان جنگ هاي ديروزي با طالبان در ولايت هلمند کشته شد.

شش عسکر ديگر برتانيه مجروح و يک سگ کشف کنندۀ مواد منفجره نيز هلاک گرديد.

اين تلفات تعداد عساکر مقتول برتانيه را در افغانستان به ۱۱۲ نفر بلند برد.

XS
SM
MD
LG