لینک های دسترسی

سفر صدر  اعظم پاکستان به امریکا و  چگونگی جنگ علیه طالبان


قرار است يوسف رضا گيلاني صدر اعظم پاکستان طئ هفتۀ جاري با مأمورين امريکائي بشمول رئيس جمهور بُش ملاقات نمايد.

اين سفر صدر اعظم پاکستان در آواني صورت ميگيرد که در بين مأمورين افغانستان، پاکستان و ايالات متحده، روي چگونگئ مقابله با حملات روبه افزايش شورشيان طالب تشنج بروز کرده است.

همه ساله با آغاز فصل بهار که هوا روبه گرمي رود و گشت و گذار را در کوه هاي صعب المرور افغانستان آسانتر مي سازد، جنگجويان طالب حملات تازۀ را آغاز مي کنند.

اما تابستان امسال (۲۰۰۸) ، با افزايش ۴۰ فيصد درحملات شورشيان نسبت به سال گذشته در بخش شرقئ افغانستان، بصورت خاصي، يکسال تشدُد بار بوده است. صرف در آنطرف سرحد، در پاکستان، تُندروان طالب، به اراضئ قلمروشان توسعه بخشيده و اکنون کنترول بخشهاي بزرگي از مناطق قبايلي را بدست دارند.

مأمورين در ولايت شمالغربئ پاکستان ميگويند، نفوذ طالبان از مناطق قبايلي فراتر رفته و به شهر هاي بزرگ سرايت نموده است.

مأمورين امريکائي و افغان ميگويند، مقابله با طالبان در افغانستان، مستلزم بيرون راندن طالبان از پايگاه هاي محکم و پا برجاي شان از منطق قبايلئ پاکستان ميباشد.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ميگويد ، تُند روان که از اين پايگاه ها براي حملات از آنطرف سرحد بالاي افغانستان استفاده مي کنند، جدي ترين تهديد را عليه کشور او تشکيل ميدهد.

کرزی: "جنگ عليه دهشت افگني در افغانستان نيست ، و ما تا زماني در امن و مصئون نخواهيم بود که ، افغانستان و جامعۀ بين المللي پاکستان را جايگاه بست و مخفيگاۀ دهشت افگنان و کمپهاي تربيۀ دهشت افگني خطاب نکند. "

اما مأمورين افغان و پاکستاني ، نه تنها روي اينکه در مورد پناگاه هاي طالبن چه بايد کرد ، بحث و مشاجره نمي کنند ، بلکه اين موضوع نيز مطرح است که کي مسئول رُشد و تکثر تُند روان ميباشد؟ طئ ماه هاي گذشته ، مأمورين هر دو کشور همدگر را به کمک و حمايت از جناح طالبان کردند.

مأمورين افغان حتي اردو و دستگا هاي استخباراتئ پاکستان را به دست داشتن در بم گذارئ سفارت هند در کابل، متهم ساختند . پاکستان اين اتهامات را رد ميکند.

جنرال ياپ دو هوپ شيفر، سرمنشئ پيمان ماتو ، هفتۀ گذشته از کابل دين کرد. وي از هر دو کشور درخواست نمود تا با هم همکاري کنند.

شیفر: "بيشتر از هر وقت ديگر، براي خاتمه بخشيدن به وضع کنوني، ما بيک هدف مشترک منطقوي، احتياج داريم زيرا من تصور کرده نمي توانم که براي هيچ کسي قابل قبول باشد که بسياري از دهشت افگنان از همه جاي دنيا، مطمئناً در يک منطقۀ جمع شده و شيطنت و ويراني را ببار آورند."

اما در ماه هاي اخير، مأمورين پاکستاني واضح ساخته اند که آنها مشئ مقابله با گروه هاي تُندرو و ستراتيژئ خود شانرا در ترجيح دادن مذاکرات براي صلح به عوض عمليات نظامي را خود وضع مي کنند.

مذکرات، موجب انديشه و تشويش مأمورين ناتو، افغان و و ايالات متحده گرديده که از پاکستان ميخواهند براي متوقف ساختن حملات طالبان بر افغانستان، کار بيشتري انجام دهد.

رحمان ملک رهبر وزارت داخلۀ پاکستان است، هفتۀ گذشته او پيشنهاد ايالات متحده را براي تحرک بيشتر عليه گروهاي تُندرو رد کرد.
رحمان ملک: "ما خود ما اقدام ميکني ، ما مشئ خود را، خود مان طرح ميکنيم. هيچ نوع مداخلۀ از خارج وجود ندارد و ما هر نوع مداخله را از هر جائي که باشد، قبول نخواهيم کرد."

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بنظر بسياري از پاکستانيها بحيث شخصي تلقي ميگردد که از دير زماني مشئ استفاده از قوۀ نظامي بمقابل دهشت افگني را تعقيب کرده است که توسط ايالات متحده از آن جانبداري شده است. طلعت مسعود، تحليلگر امور امنيتي ميگويد اين به گفته او به پاکستان در داخل صدمه زده است.

مسعود ميگويد، حکومت جديد محتاط ميباشد تا از عين روش پيروي نکند.

"آنها نمي خواهند چنان انتباه دهند که اين جنگ را ، از جانب امريکا را پيش مي برند. پس آنها هيچگونه مداخلۀ امريکا را نمي خواهند . در عين زمان من ميکنم ، حکومت فعلي تا هنوز آنقدراستقرار نيافته که مشئ جديدي را عليه شورش و قيام تُند روان ، وضع نمايد ، و در عين زمان ، شورشيان از از اين وضع ، استفادۀ اعظمي مي کند ."

بعضي از مأمورين ايالات متحده ، جهت مقابله با افزايش شورشهاي طالبان ، براي کمکهاي بيشتر خارجي به حکومت پاکستان ، بشمول ۷ عشاريه ۵ مليارد دالر کمکهاي انکشافئ غير نظامي را ، براي مدت پنج سال ، پيشنهاد مي کنند .

مأمورين پاکستاني، از پيشنهاد کمکهاي مزيد، استقبال کرده اند اما نمايندگان پارلمان در حکومت ائتلافي که اصطکاک برخورد در آن موجود است نيز ميگويند، توافق وسيعي موجود است که هيچ کشور خارجي، در اينکه پاکستان چگونه با شورشيان طالب برخورد نمايد، نبايد مداخله کند.

قبل از عزيمت بروزشنبه، رضا گيلاني صدر اعظم پپاکستان به به خبر نگاران گفت، موضوعات امنيتي در صدر آجنداي مذاکرات او در در بازديد از ايالات متحده قرار خواهد داشت. اما او گفت حکومت ائتلافئ او، به تعقيب و پي گيرئ ستراتيژئ خود، در مقابله با تُندروان طالب، ادامه خواهد داد.

گیلانی: "اين جنگ خود ماست ، اين داعيۀ خودماست. من رهبر خودرا بخاطر دهشت افگني از دست دادم. پس اولويت درجه اول تعميل نظم و قانون در کشور است ."

مأمورين پاکستاني گفتند که ، مزيد بر ملاقات با رئيس جمهور بُش بروز دوشنبه ، اقاي گيلاني با کاندليزا رايس وزير خارجه ، رابرت گيتس وزيردفاع مذاکراتي انجام خواهد داد و با هردو کانديد پيشقدم مبارزات انتخاباتئ رياست جمهورئ امريک ،سناتور جان مک کين از حزب جمهوريخواه ، و سناتور براک اوبا از حزب ديمو کرات ، ديدار خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG