لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران: کشور های رو به انکشاف باید متحد گردند


رئيس جمهور ايران بخاطر تسليمي ملل متحد در برابر آرزو بزرگترين و قدرتمند ترين کشور هاي جهان، از کلمات تندرو خشن استفاده کرده است.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران، امروز سه شنبه گفت، وقت آنست که کشور هاي روبه انکشاف، بخاطر کمک در ايجاد صلح و ثبات در جهان، يک جبهۀ متحد را تشکيل دهند.

رهبر ايران امروز سه شنبه در يک جلسۀ جنبش عدم انسلاک در تهران صحبت ميکرد.

آقاي احمدي نژاد قدرتهاي بزرگ جهان را مورد انتقاد قرارداده ادعا کرد: قدرت های بزرگ جهان نمی گذارند کشور های رو به انکشاف انرژي صلح آميز ذروي بدست بیائرند، در حالیکه خود کشور های قدرتمند زراد خانه هاي اسلحۀ ذروي خود را گسترش ميدهند.

احمدي نژاد بروز دوشنبه به شبکۀ تلويزيون «آ ،بي، ٍسي » امريکا گفت پيشرفت در مذاکرات ذروي با غرب در صورتي ممکن است که واشنگتن پاليسي هايش در مورد ايران را واقعاً تغير دهد.

دينا پرينو سخنگوي قصر سفيد ميگويد، بيانات رئيس جمهور ايران بايد با شک و ترديد نگريسته شود.

XS
SM
MD
LG