لینک های دسترسی

کشمکش ها را در جهان اسلام چگونه میتوان مرفوع ساخت؟


حدود ۳۵۰ تن از دانشمندان و محققين اسلامي و همچنان ناظرين از ۶۵ کشور جهان در جاگارتا پايتخت اندونزيا جمع شده اند تا در باره طرق خاتمه دادن به جنگ و نزاع در جهان اسلام بحث و مذاکره کنند.

سومين کانفرانس سالانه دانشمندان و محققين اسلامي امروز چهار شنبه با تلاوت آيات قرآن و اداي نماز در پايتخت اندونيزا افتتاح شد. کانفرانس در ميان اميدواري ها براي دريافت راه هاي حل برای ختم مشکلات در جهان اسلام، آغاز یافت.

عاصم موزادي، رئيس «ندلتو العلما» که بزرگترين سازمان اسلامي اندونيزا است بر ضرورت اتحاد عليه تندروان تاکيد کرد.

"ما بخاطري اينجا جمع شده ايم اسلام را اختطاف شدن نجات دهیم – از دست آنهائيکه خشونت، نفرت و دهشت را تبليغ مي کنند. هدف اين کانفرانس، رسيدگي به عاجلترين موضوع براي مسلمانها - يعني کشمکش، کشمکش و کشمکش است."

کانفرانسي مرتبه علما، دانشمندان اسلامي و ناظرين تعداد کثير کشور هاي اسلامي که ذريعه سازمان اسلامي « ندلتو العلما» و اداره امور خارجي اندونيزيا تنظيم يافته است، حد اقل يک سخنگو براي هر يک از ستيزه و نزاع هاي خواهد داشت که جهان اسلام بشمول عراق، افغانستان، فلسطين، سودان، تايلند جنوبي و جنوب فيليپين را متاثر ساخته است.

اندونيزيا که يک کشور ديموکراتيک و غير مذهبي است، داراي بيشترين تعداد مسلمان های جهان است. طي چند سال اخير آن کشور چندين کانفرانس بين المللي را در جهت رشد و ارتقاي تحمل و شکيبائي و صبر در جهان اسلام، داير کرده است.

«سوسيلو بامبانگ يودوهويون» رئيس جمهور اندونيزيا، به شرکت کنندگان کانفرانس گفت: "بدون پيشرفت اقتصادي، صلح غير پايدار همیش باقي خواهد ماند. براي رشد صلح پايداردر جهان اسلام، ما بايد از همين امروز براي قدرتمند ساختن اقتصاد و رفاه اجتماعي مردمان خود، شروع به کار کنيم. ما نمي توانيم وضعي را تحمل کنيم که در آن اکثريت مسلمانها در فقر وبي چارگي بسر ميبرند."

رئيس جمهور اندونیزيا از روي راپور شاخص انکشاف بشري موتبه موسسه ملل نقل قول کرد که ميگويد ۴۰٪ مسلمانهای جهان در تحت خط فقر بسر برده و ميليونها تن ديگر شان با عوايد کمتر از يک دالر در روز زندگي ميکنند.

XS
SM
MD
LG