لینک های دسترسی

خامنه ای: ايران از پروگرام ذروی خود منصرف نخواهد شد


رهبر روحاني ايران ميگويد کشورش باوجود تقاضاهاي قدرت هاي غربي در مورد متوقف ساختن پروگرام غني سازي يورانيم، به تعقيب تکنالوژي ذروي ادامه خواهد داد.

آيت الله علي خامنه اين تبصره را امروز به وسايل نشراتي دولتي ايران بعمل آورد.

به ايران تا روز شنبه وقت داده شده تا يک محمولۀ مشوق ها را که ايالات متحده و پنج قدرت ديگر جهاني يعني، برتانيه، چين، فرانسه، روسيه و آلمان عرضه کرده اند، قبول نمايد.

اگر ايران که قبلاً سه دور تعزيرات شوراي امنيت ملل متحد بران وضع گرديده، يک جواب قاطع ارائه نکند، بخطر وضع تعزيرات بيشتري معروض ميباشد.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ديروز از ايران تقاضا کرد که اين محموله را بپذيرد.

قبلاً در جريان هفته، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران گفت آن کشور ميخواهد با واشنگتن روي موضوع ذروي نقاط نظر مشترک را جستجو کند.

XS
SM
MD
LG