لینک های دسترسی

گيتس: هنوز هم، برای اعزام عساکر اضافی به افغانستان، طرحی موجود نيست


رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده ميگويد هنوز هم طرحي براي اعزام عساکر محاربوي اضافي ايالات متحده به افغانستان نيست با وصف آنکه گفته بود اين کار بايد هر چه زود تر نسبت به دير تر عملي شود.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده دو هفته قبل گفت مامورين سعي دارند در يابند که کدام قواي محاربوي اضافي به افغانستان اعزام شده ميتواند تا به افزايش خشونت در فصل جنگهاي تابستاني امسال رسيدگي کند.

بروز پنجشنبه رابرت گيتس در کنفرانس خبري گفت چنين قوه ئي تا کنون مشخص نگرديده ولي علاوه داشت که اعزام عساکر اضافي را به افغانستان قبل از ختم فصل جاري جنگها رد نميکند.

" فقط ميگويم که ما هنوز روي آن کار ميکنيم و تا کنون سفارشاتي را از نظاميان و قومانداني مرکزي دريافت نداشته ام."

وزير دفاع ايالات متحده تائيد نمود که تعداد اندک عساکر ايالات متحده شايد در هفته هاي آينده به افغانستان اعزام گردند تا تا روي مشخصات بخصوصي مثل خنثي ساختن مواد منفجره و کمک به ملکي ها در پروژه هاي انکشافي و حکومت داري کار نمايند.

"تعداد زياد نيست؛ شايد در حدود دو صد نفر"

براي اعزام قواي بزرگتر عساکر محاربوي ، رابرت گيتس منتظر سفارشات رسمي رهبران نظامي است و ميگويد هر گونه تعبيۀ عمدۀ قوا به افغانستان بايد منتظر سفارشات در بارۀ سطح آيندۀ عساکر در عراق باشد که در ماه سپتمبر انتظار برده ميشود.

قبل بر آن درين هفته جيف موريل منشي مطبوعاتي وزارت دفاع ايالات متحده اشاره نمود که نگراني هاي در مورد افزايش خشونت در افغانستان وجود دارد و مامورين کدام وضع بسيار عاجلي را مشاهده نمي کنند.

"گر چه اوضاع جدي است و قوماندانها به عساکر اضافي نياز دارند در وزارت دفاع اين احساس بين طراحان نظامي و رهبري ملکي وجود ندارد که وضع عاجل است اين مشکلي است که جريان داشته و بايد به آن رسيدگي شود."

به گفتۀ وزارت دفاع ماه جولاي اولين ماهي بود که دران عساکر بيشتر امريکائي در افغانستان نسبت به عراق کشته شدند. وزارت دفاع ميگويد نه عسکر امريکائي درين ماه در عراق کشته شدند ولي پنج نفر آنها در تصادمات بقتل رسيدند و سايرين در عمليات جنگي.

در حاليکه در افغانستان بيست عسکر امريکائي در ماه جولاي هلاک گرديدند.

XS
SM
MD
LG