لینک های دسترسی

ریس جمهور  جورج بش وارد چين شد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده جهت اشتراک در مراسم افتتاح مسابقات المپيک ۲۰۰۸ به چين مواصلت کرد.

او امروز چند ساعت بعد ازانکه صريحاً از سابقۀ حقوق بشر چين انتقاد کرد، به بيجنگ فرود آمد.

آقاي بش، طي بيانيه اي در تايلند از روابط اقتصادي و دپلوماتيک ايالات متحده با بيجنگ ستايش کرد. اما او گفت ايالات متحده در مخالفت با توقيف فعالين سياسي، حقوق بشر و مذهبي ثابت قدم است.

آقاي بش از چين تقاضا کرد تا بر مردم خود اعتماد نموده و براي شان آزادي هاي بيشتري اعطا نمايد و گفت که اين يگانه راهي است که چين ميتواند قابليت هاي خود را بطور کامل انکشاف دهد.

وزارت خارجۀ چين گفت باهرنوع گفتار و يا کرداري که به امور داخلي چين مداخله شود، مخالف است. آن وزارت گفت که مردم چين از يک سلسله آزادي ها بهره مند است.

XS
SM
MD
LG