لینک های دسترسی

فشار بر پرويز مشرف برای استعفی اش رو به افزايش است


مامورين ائتلاف بر سر اقتدار پاکستان از پرويز مشرف ميخواهند که استعفاء دهد. آنها ميگويند که آنها از حمايت کافي براي مأخذه و محاکمۀ وي برخوردار استند.

فاروق نيک وزير عدليۀ پاکستان ميگويد مامورين ارشد يک فهرست اتهامات مأخده و محاکمه را امروز يکشنبه تهيه نمودند که شامل تخطي قانون اساسي و سوء رفتار روشن ميباشد.

آقاي نيک و ساير مامورين ارشد ميگويند آقاي مشرف بايد براي بقاي کشور و دموکراسي قبل از آغاز عمليه هاي مأخذه بروز دوشنبه استعفاء دهد.

برکناري رئيس جمهور اکثريت دوي سوم را در هردو مجلس پارلمان پاکستان ايجاب ميکند.

طرفداران پرويز مشرف ميگويند وي پلاني براي کنار رفتن ندارد.

XS
SM
MD
LG