لینک های دسترسی

نمایده خاص ملل متحد در افغانستان و  روز جهانی صلح


با آنکه به روز جهانی صلح چهل روز دیگر باقی مانده است، کی ایده نمایندهء خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، طی محفل فراغت محصلین پولی تخنیک کابل، شمارش معکوس چهل روزه را برای تجلیل از این روز آغاز نمود.

بیست و یکم سیپتامبر در سراسر جهان به عنوان روز بین المللی صلح و آتش بس شناخته شده است.

آقای کی آیده در این محفل گفت، صلح بزرگترین نیاز مردم افغانستان و عالی ترین فرا خوان ملل متحد میباشد. از سوی دیگر شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانی نیز آغاز کمپاین صلح را در مرکز اجتماعی میدیوتیک در شهر کابل اعلان نمود.

مسوولین شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانی برای صلح میگویند در این شبکه ۱۰۴ نهاد عضویت دارند که از سال ۲۰۰۵ تا اکنون در راستای صلح فعالیت مینمایند.

XS
SM
MD
LG