لینک های دسترسی

مدال های کسب شده در مسابقات المپیک در بیجینگ


مدال های کسب شده توسط کشور های چین، ایالات متحده و برتانیه:

تعداد مدال های طلا که کشور چین بدست آورد به سی و یک مدال رسیده و این کشور سیزده مدال نقره و ده برونز را نیز پیروز گردیده است.

ایالات متحده تا کنون شصت و دو مدال را کسب نموده که نوزده آن طلا، نوزده نقره و بیست و چهار عدد آن برونز میباشد.

و برتانیه موفق به اخذ بیست و چهار مدال گردیده است که یازده آن طلا، شش نقره و هفت برونز است.

برندگان مدال در مسابقات المپيک ۲۰۰۸بيجينگ تاکنون:

کشور ها مدال طلا مدال نقره مدال برونز مجموع

چين ۳۱ ۱۳ ۱۰ ۵۴

امریکا ۱۹ ۱۹ ۲۴ ۶۲


برتانیه ۱۱ ۶ ۷ ۲۴

XS
SM
MD
LG