لینک های دسترسی

پرویز مشرف استعفی خود را اعلان کرد


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان از عهده رياست حجمهوري پاکستان استعفي وبخاطر جلوگيري از مواخذۀ قانوني، به نه سال زمامداري پر آشوبش خاتمه داد.

آقاي مشرف امروز دوشنبه طي يک خطابۀ عنواني ملت پاکستان که بطور مستقيم بخش ميشد، از انجام هر نوع اقدام نادرست انکارنموده و اتهامات مواخدۀ قانوني را بي اساس خواند.

آقاي مشرف همچنان از پاليسي هايش در جريان نه سال زمامداري اش که بعداز يک کودتاي نظامي او را بقدرت رسانيد، انکار کرد.

آصف عالي زرداري و نواز شريف شرکاي حکومت ائتلافي فعلي پاکستان ملاقات ميکنند و انتظار ميرود که در ساعات بعدي امروز دوشنبه نتايج آنرا اعلام نمايند.

هنوز واضح نيست که آيا مشرف در پاکستان خواهد ماند و يا به تبعيد خواهد رفت. محمد ميا سومورو، رئيس مجلس سنا پاکستان بحيث کفيل رئيس جمهور خدمت خواهد کرد.

بعد از انتخابات اوايل سال جاري، مخالفين رئيس جمهور مشرف کنترول پارلمان را بدست گرفته و يک حکومت جديد را تشکيل دادند.

ائتلاف مخالفين وي، يک فهرست اتهامات مواخذۀ قانوني عليۀ مشرف راتکميل کرده اند که در صورتي که وي استعفا ندهد، آنرا اقامه کنند.

آقاي مشرف با نافذ ساختن حالت اضطرار در ماه نوامبر گذشته به خلاف رفتاري و تخطي از قانون اساسي ملزم است. او از آن معيار براي بر طرفي قضات ارشد و جلوگيري از چالشهاي قانوني در برابر دورۀ دوم رياست جمهوري اش استفاده کرد.

سناتور رضا رباني يکي از اعضاي ائتلاف مربوط حزب مردم پاکستان استعفاي مشرف را يک پيروزي براي ديموکراسي خواند.

احسان اقبال، يک سخنگوي حزب مسلم ليگ ان ميگويد، استعفاي مشرف، پاکستان را بيشتر ثبات خواهد بخشيد و به حکومت فرصت خواهد داد که به مسايل حاد ديگر توجه نمايد.

XS
SM
MD
LG