لینک های دسترسی

'نشانه خروج عساکر روسيه از گرجستان بنظر نميخورد'


گزارشگران خارجی وساير شاهدان در گرجستان ميگويند، نشان هاي دال بر آمادگي خروج عساکر روسيه از گرجستان بنظر نميخورد.

جنرال اناتولی نوگوويتسين سخنگوی نظامی روسيه امروز دوشنبه گفت که عساکر کشورش به خروج از آنکشورقفقاز آغاز کرده اند.

اما ژورناليستان و همچنان مقامات گرجستانی ميگويند عساکر روسيه در مواضع کلیدی فراتر از منطقۀ جدا شدۀ اوسيتياي جنوبی باقی مانده اند.

همچنان امروز دوشنبه از مامورين امريکايی نقل قول شده که گفته اند روسيه روز جمعه چند راکت انداز را بداخل اوسيتيای جنوبي انتقال داده است.

بعد از آنکه گرجستان عساکر را بداخل آن قلمرو جدا شده فرستاد، روسيه تانک و عساکر را قريب دو هفته قبل به آن محل انتقال داده گفته بود برای حفاظت شهروندانش اينکار را کرده است.

ديمتری ميدڤيديڤ رئيس جمهور روسيه امروز در کورسک اين تعهدش را تکرار کرد و تقاضا کرد هر کسی که شهروندان روسی را تهديد کند با يک شکست خرد کننده مواجه خواهد شد. ماسکو در دهۀ گذشته برای بسياری باشندگان اوسيتيیي جنوبی امر گرفتن پاسپورت را صادر کرده بود.

XS
SM
MD
LG