لینک های دسترسی

Breaking News

تجديد تقاضا ی کمک مالی برای افغانستان


مامورين ملل متحد تقاضای شانرا در کمک براي تغذي افغانهاي آسيب پذير که با خشکسالي و قيم بالاي مواد غذايي مواجه ميباشند، تجديد نمود.

ماه گذشته، مامورين ملل متحد و افغان يک تقاضاي مشترک را براي ۴۰۰ مليون دالر کمک غذايي براه انداختند. کاي ايدي نمايندۀ خاص ملل متحد در افغانستان بروز سه شنبه از جامعۀ بين المللي خواست تا غرض رسيدن به اين هدف منابع لازم را هرچه زودتر تعهد نمايند.

آقاي ايدي طي کنفرانس امروزي در کابل مشخص نساخت که چه مقدار وجوه مالي از قبل وعده شده است. اما يک مامور ملل متحد که نخواست اسمش افشاء شود گفت که تا کنون حدود شش فيصد مبلغ تقاضا شده، وعده شده است.

مامورين ملل متحد ميگويند که نزديک به ۳۵ فيصد خانواده هاي افغاني نميتوانند نيازمندي هاي روزمرۀ غذايي شانرا تکافو کنند.

مامورين ميگويند افزايش هاي اخير قيم مواد غذايي به اين معني است که افغانها ۸۵ فيصد عايد شانرا صرف مواد غذايي ميکنند طوريکه اين رقم در سال ۲۰۰۵، ۵۸ فيصد بود.

XS
SM
MD
LG