لینک های دسترسی

کشف جسد سردار محمد داوود خان


مامورین افغان میگویند در نتیجهء تحقیقات اخیر، جسد نه تن از اعضای خانوادهء سردار محمد داوود خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان، را شناسایی کرده اند.

اما تا حال از جسد خود وی اطلاعی در دست نیست.

داکتر فیض اله کاکړ، رئیس کمیسیون موظف شده برای دریافت جسد سردار داود خان، امروز به خبرنگاران گفت در نتیجهء تحقیقات طب عدلی، تا حال اجساد دو دختر، پسر، عروس، خانم، داماد، و سه فرد دیگر خانوادهء سردار محمد داود کشف گردیده است.

وی از کسانی که در مورد قضیهء قتل نخستین رئیس جمهور افغانستان اطلاع دارند، خواست تا در کشف جسد وی با این کمیسیون همکاری نمایند.

XS
SM
MD
LG