لینک های دسترسی

عراده جات روسیه گرجستان را 'ترک ميگويند، اما خروج کلی بنظر نميخورد'


ناظرين ميگويند عراده جات نظامي روسيه از گرجستان بطرف روسيه روان اند، اما به گفته آنها شواهدی خروج وسيع، طوريکه از جانب غرب تقاضا شده بود، بنظر نميخورد.

خبر نگاران امروز چهارشنبه گزارش دادند که ده ها عراده نظامی در نزديک تونل «روکي» که اوستيتاي جنوبي گرجستان و اوسيتياي شمالي مربوط روسيه را از هم جدا ميسازد، ديده شده است.

آژانس خبر گذاري رويترز گزارش میدهد که این عراده جات با ترپالها پوشيده شده و بسياری شان خالي معلوم ميشندد. گزارش هاي مبني بر ترک قواي زرهدار روسي از گرجستان در دست نيست.

حکومات غربي بعد از تعهدات ديميتري ميدڤيديڤ، رئيس جمهور روسيه، مبني بر خروج از گرجستان، بخاطر تعلل خروج عساکر، بکرات شکايت کرده اند.

روسيه بروز سه شنبه دريک جلسۀ ملل متحد فيصله نامۀ شوراي امنيت آن موسسه را رد کرد که خروج فوري عساکر را تقاضا ميداشت.

آقاي ميدڤيديڤ در آخرين تعهدش گفت که خروج روسها تا روز جمعه تکميل خواهد شد.

در يک انکشاف ديگر، قانون گذاران جمهوريت جدا شدۀ آبخازياي گرجستان امروز راي دادند تا از روسيه بخواهند استقلال آن جمهوريت سابق شوروي را برسميت بشناسد.

قرار است قانون گذاران روسي در اوايل هفتۀ آينده روي اين موضوع غور نمايند.

در عين زمان، يک هيات مجلس سناي ايالات متحده عازم گرجستان است تا اوضاع نظامي در آنکشور را ارزيابي کرده و همبستگي ايالات متحده رابا حکومت طرفدار غرب گرجستان نشان دهد.

XS
SM
MD
LG