لینک های دسترسی

براون - تعهد تقویه اردوی ملی افغانستان


صدراعظم برتانيه تعهد نموده که براي پروگرام تعليم و تربيۀ اردوی ملی و تقويۀ قوای امنیتي افغانستان منابع بيشتر فراهم نمايد.

گوردن برون امروز طی يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل تعهد کرد که ۱۲۰ مليون دالر کمک انکشافي به افغانستان اعطا ميکند.

قبلاً آقاي برون در ولايت هلمند با عساکر برتانوي ملاقات کرد. صدر اعظم برتانيه ميگويد اردوي افغانستان بايد به بيش از دو برابر وسعت يابد تا بصورت مؤثري بتواند کشور را مصون سازد.

اکثريت ۸۵۰۰ عسکر برتانيه در ولايت هلمند مستقر هستند که يک سنگر مستحکم طالبان است. از سال ۲۰۰۱ باينطرف، حد اقل ۱۱۶ عسکر برتانوي در افغانستان کشته شده اند.

سفر او در خلال يک موج فزايندۀ حملات شورشيان اسلاميست بوقوع پيوست.

بروز چهارشنبه سه عسکر قواي ناتوي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان از اثر انفجار يک بم کنار جاده در شرق افغانستان بقتل رسيدند.

در پاريس امروز، نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه د رمراسم نظامي تشييع جنازۀ ده عسکر فرانسوي که در هفتۀ جاري در افغانستان بقتل رسيدند، اشتراک کرد.

آقاي سرکوزي گفت همۀ مردم فرانسه براي اين عساکر، که در جنگ با قواي مظنون طالب در شرق افغانستان کشته شدند، سوگوار هستند. اين بدترين تلفات عساکر خارجي از وقت برانداختن طالبان در سال ۲۰۰۱ باينطرف بود.

امروز در يک واقعۀ جداگانه قواي نظامي ايالات متحده ميگويد بيش از ۳۰ شورشي را در جريان يک حملۀ هوائي در ولايت لغمان بقتل رسانيده است.

XS
SM
MD
LG