لینک های دسترسی

Breaking News

روسيه ۵۰۰ عسکر را در  گرجستان نگه ميدارد


سرگي لڤروڤ، وزير خارجۀ روسيه ميگويد آن کشور در نظر دارد ۵۰۰ عسکر را در يک تعداد نقاط تفتيش در منطقۀ امنيتي اطراف منطقۀ اوسيتياي جنوبي نگه دارد.

لڤروڤ امروز در حالي در جنوب روسيه صحبت ميکرد که شاهدان عيني در گرجستان گزارش دادند که قواي زرهدار روسيه بخروج از مناطق مرکزي آن کشور آغاز کرده اند تا در مواضع شان در داخل اوسيتياي جنوبي مستقر گردند.

کرملين تعهد کرده که قواي روسيه طبق پلان آتش بس تحت ميانجي گري فرانسه، تا روز جمعه قواي خود را از مناطق مرکزي و غربي گرجستان خارج نمايد.

لڤروڤ نگفت که ماسکو چند عسکر را در اوسيتياي جنوبي نگه خواهد داشت. اما يک جنرال ارشد روسيه بخبرنگاران گفت که گرجستان با حمله بر اوسيتياي جنوبي در جريان ماۀ جاري، از توافقات قبلي، تخطي کرده است. او گفت پس روسيه قواي گرجستاني را از منطقه و حوزه هاي امنيتي دور ميسازد.

يک سخنگوي وزارت داخلۀ گرجستان بصداي امريکا گفت قواي روسيه يک خروج قلابي را براه انداخته و نقاط تفتيش را در شاهراه هاي کليدي حفظ نموده است.

در عين زمان، قوماندان ارشد نظامي ايالات متحده در اروپا به پايتحت گرجستان مواصلت کرده تا در قسمت اعمار مجدد قواي مسلح گرجستان که توسط تانک ها و قواي توپخانۀ روسيه در جنگ هاي دو هفته قبل تارومار گرديده بود، کمک کند.

XS
SM
MD
LG