لینک های دسترسی

انفجارات انتحاری در يک فاريکۀ حربی پاکستان 63 نفر را کشت


پوليس در پاکستان ميگويد دو بم گزار انتحاري حد اقل 63 نفر را در خارج مجتمع عمدۀ سلاح سازي بقتل رسانيده اند. حد اقل ۷۰ تن ديگر درين انفجارات مجروح شدند.

مقامات ميگويند حمله کنندگان امروز خود را وقتي همزمان در خارج تاسيسات منفجر ساختند که کارگران در ختم کار روز بسوي خانه هاي شان روان بودند.

اين مجتمع که تحت محافظت شديد قرار دارد در شهرک واه، در تقريباً ۳۵ کيلومتري غرب اسلام آباد قرار دارد.

فوراً به تعقيب اين انفجار، عساکر منطقه را محاصره کرده و خبرنگاران را از صحنه دور کردند. اين مجتمع شامل بيش از ۱۲ فابريکه بوده و در حدود ۲۵ هزار نفري را استخدام ميکند که اسلحۀ نظامي توليد مينمايند.

طالبان پاکستاني مسؤليت حمله را مدعي شدند و مولوي عمر، سخنگوي آن گروه بخبرنگاران گفت که اين حمله بانتقام از حملۀ هوائي بر منطقۀ قبايلي باجور براه افتاده است.

عمر گفت تندروان بر شهرهاي عمده، بشمول لاهور و اسلام آباد نيز حمله خواهند کرد مگر اينکه قواي نظامي عمليات خود را متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG