لینک های دسترسی

علمای دین  - جمع آوری سلاح در افغانستان


علمای دین در افغانستان میتوانند نقش یسیار موثری در جمع آوری سلاح داشته باشند.

کمیسون دایاگ یا جمع آوری سلاح متفرقه به همکاری وزارت حج و اوقاف سیمینار های را برای علماء برگذار مینماید تا آنها در قریه های خود مردم را تشویق نمایند که سلاح خود را تحویل دولت بدهند.

محمد معصوم ستانکزی، رییس کمیسون دایاگ میگوید علمای دین از راه تبلیغ میتوانند مردم را متوجه بسازند که سلاح غیر قانونی در بین مردم نه تنها که به تفع مردم نیست، بلکه باعث میگردد نا امنی ها افزایش بیابد.

همچنان نعمت الله شهرانی، وزیر حج و اوقاف از علمای دین خواسته است تا در راستای تأمین امنیت تلاش بیشتری نمایند.

این دومین سیمینار تحت عنوان نقش علماء در جمع آوری سلاح میباشد که در کابل دایر گردیده بود. قبل از این نیز برای علمای کابل چنین سیمیناری برگذار شده بود.

XS
SM
MD
LG