لینک های دسترسی

اختلاف نظر اردوي امريکا و حکومت افغانسان در مورد تلفات حملۀ هوائي


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان يک حملۀ هوائي ايالات متحده را که بعضي افغان ها ميگويند ده ها تن از اهالي را در غرب کشور هلاک ساخته محکوم کرد.

آقاي کرزي طي بيانيه اي که امروز صادر شد گفت مساعي افغان ها در قسمت متوقف ساختن تلفات اهالي تا بحال نتيجۀ مطلوب نداده و حکومت بزودي ابتکارات تازه اي را در قسمت جلوگيري از تلفات اعلام خواهد کرد.

وزارت داخلۀ افغانستان بروز جمعه گفت ۷۶ تن ازاهالي، بشمول زنان و اطفال در جريان عمليات نظامي ايالات متحده در ولسوالي شيندند ولايت هرات بقتل رسيدند.

قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان با ارقام تلفات موافق نيست و ميگويد ۳۰ تندرو کشته شد و هيچ يک از اهالي تلف نگرديده است. يک سخنگوي قواي ائتلاف بصداي امريکا گفت عساکر قادر بودند بعد از جنگ در قبال حمله بر عساکر که يک قوماندان طالبان را هدف قرار داده بودند، آن مجتمع را جستجو کنند.

باوجود اين ارزيابي، قواي ائتلاف ايالات متحده تحقيقاتي را در مورد اين حملۀ هوائي براه انداخته است.

کاي آيدي، نمايندۀ خاص ملل متحد براي افغانستان خواستار شد که اين تحقيقات بايد جامع باشد و بسرعت تکميل گردد. و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان هيئتي را بمنطقه اعزام کرده تا واقعه را تحت تحقيق قرار دهد.

امروز صدها نفر در دهکدۀ عزيزآباد که اين عمليات رخ داده بود بتظاهرات خشمگيني دست زدند. ساکنين دهکده بر عساکر افغاني که کوشش ميکردند کمک توزيع نمايند سنگ پرتاب نموده عساکر را واداشتند تا گلوله باري کنند. حد اقل شش نفر مجروح شدند.

مقامات ايالات متحده ميگويند حملۀ هوائي بعد ازان رخ داد که تندروان بر عساکري که يک قوماندان طالبان را هدف قرار داده بودند، حملۀ ناگهاني کردند.

آقاي کرزي از قواي بين المللي تقاضا کرده تا استراتيژي شان را در جنگ عليۀ دهشت افگني تغير بدهند و ميگويد که حملات هوائي ناتو و ايالات متحده در افغانستان صرف اهالي را ميکشد.

امروز در يک واقعۀ جداگانه، پوليس گفت انفجار يک بم کنار جاده ده نفر اهالي را در يک بس در منطقۀ شاه ولي کوت، در خارج شهر قندهار، هلاک ساخت.

در ساير مناطق، در جنوب افغانستان پوليس ميگويد قواي امنيتي افغانستان در جريان تصادمات در ولايت هلمند ۱۷ تندرو را کشته است.

XS
SM
MD
LG