لینک های دسترسی

مککين: برگزاری مجلس ملی جمهوری خواهان همراه با شادی بی مناسب خواهد بود


سناتور جان مک کين کانديد جمهوريخواه رياست جمهوري ميگويد در حاليکه توقع ميرود طوفان بحري گوستاڤ وارد ايالات متحده شود، غير مناسب خواهد بود که در کنگره ملي جمهوريخواهان به شادي بپردازيم.

آقاي مک کين طي يک مصاحبۀ از قبل ضبط شده به شبکۀ تلويزيوني فاکس بروز يکشنبه گفت که حزب او راه هاي مختلفي را براي راه اندازي کنگرۀ حزبي و درعين زمان رسيده گي به آزمون يک مصيبت ممکن بررسي نموده است. مک کين گفت که اين وضعيت به توجه به انکشاف روزمره مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

کنگرۀ حزب قرار است بروز دوشنبه در ستين پال ايالت مينيسوتا آغاز گردد. توقع ميرود که طوفان بحري گوستاڤ بروز سه شنبه وارد سواحل جنوبشرقي ايالات متحده گردد.

آقاي مک کين گفت شايد لازم شود که مامورين جمهوريخواه کنگرۀ حزب را بخاطر طوفان بحري گوستاڤ به تعليق در آورند.

در يک انکشاف مربوط، قصر سفيد ميگويد با توجه به طوفان بحري احتمالاً رئيس جمهور بوش آنطوريکه در نظر است بروز دوشنبه در کنگرۀ حزب اشتراک نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG