لینک های دسترسی

آغاز بارندگی های شدید در جاده های خالی شهر لویزیانا از اثر طوفان بحری گستاف


با تکمیل تخلیه تاریخی تقریباً دو ملیون نفر از سواحل لویزیانا، شام یکشنبه، در جاده های خالی نیو اورلیانز، ریزش باران آغاز شد.

این طوفان حتی مبارزات سیاستمداران را - کسانیکه آمادگی مجلس ملی برای ریاست جمهوری داشتند نیز به تعویق اندخت.

طوفان که پیش بینی شده است اطراف ساحل را تخریب کند، برنامه ای سه ساله ای بازسازی را در شهر لویزیانا را آزمایش میکند. این برنامه بعد از طوفان مخرب کترینا که سواحل خلیج را ویران نمود، طرح شده بود.

مقامات رسمی ایالات متحده با در نظر داشت تجربه قبلی شان - عدم رسیدگی به قربانیان طوفان کترینا که 1600 کشته بجا گذاشت، این بار با پافشاری، سیاحین و باشندگان جنوب لوییزیانا را مجبور به ترک منطقه نمودند.

مقامات با تهدید توقیف، باعث گردیدند هزاران تن به داخل بس ها شده و محل را ترک گویند.

رئیس جمهور بش بروز یکشنبه گفت وی بعوض شرکت در کنگره ملی جمهوریخواهان به تکساس خواهد رفت تا با مهاجرین و عمله ای نجات یکجا باشد آقای بش گفت:

"خود را با خطر مواجه نساخته و یا عمله ای نجات را مجبور به اقدام غیر ضروری ننمائید. من میدانم که مردم امریکا با شماست. ما به شما یکجا در ین مصیبت شریک هستیم."

تغیر فوری برنامه ای سفر رئیس جمهور او را در عین روزی قرار میدهد که طوفان گوستاف انتظار میرود به سواحل خلیج برسد.

بابی جیندالز والی لویزیانا آخرین بار تقاضای خود را به یکصد هزار نفر یکه هنوز در ساحل قرار دارند ابراز نموده گفت:

"هنوز هم چند ساعتی باقی مانده است لطفاً محل را اکنون که فرصت حفاظت شما از خطر موجود است ، ترک نمائید این یک طوفان بسیار خطرناک است."

بروز یکشنبه سناتور جان مککین تعلیق فعالیتها و برنامه های سیاسی کنگره ملی جمهوریخواهان را که قرار بود امروز در سنت پال ایالت منیسوتا آغاز شود بخاطر خطر طوفان گوستاف، اعلام داشت.

"ما باید جهت کوششهای مبارزاتی خود را از راه پیمائی و تجلیل ها بخاطر نامزدی ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه مانند سائر امریکائیان به این جهت تغیر دهیم."‏

در شهر کینر ایالت لویزیانا، تعداد زیاد مردم در میدان هوائی بین المللی نیواورلیانز منتظر آخرین پرواز از شهر میباشند.

قبل از غروب آفتاب ریزش باران در نیواورلیانز آغاز شد و طوفانهای موسمی باد های شدید را تا نقاط جنوب شرقی ایالت رسانید.

اولین فشار این طوفان از اثر وزش باد ها ی شدید بقوه ای 179 کیلومتر فی ساعت الی 209 کیلو متر فی ساعت در نقطه ای محوری این طوفان بغرب ایالت آغاز شد.

XS
SM
MD
LG