لینک های دسترسی

انتقاد روسيه از تصميم اتحاديۀ اروپايی مبنی بر تعويق مذاکرات


روسيه از تصميم اتحاديۀ اروپايي مبني بر توقف مذاکرات شراکت روي منازعۀ گرجستان، انتقاد نمود.

اما يک بيانيۀ وزارت خارجۀ روسيه از تصميم اکثريت کشور هاي شامل در اتحاديۀ اروپايي قدر داني کرد. علت این قدردانی عدم اتخاذ تصمیم در سرزنش بیشتر ماسکو بخاطر تهاجمش بر گرجستان، میباشد.

بيانيۀ وزارت خارجۀ روسيه حاکي بود که کشور هاي عضو اتحاديۀ اروپايي واکنش مجموعي مسئولانه را در مورد بحرانات اتخاذ کرده و علاوه ميدارد که اکثر کشور هاي عضو، اهميت همکاري يي پرمنفت دوجانبه را به بسيار خوبي درک کرده اند.

ماسکو هشدار داده است که در مقابل هر نوع اقدام اتحاديۀ اروپايي که منافعش را تهديد نمايد واکنش نشان خواهد داد - هشداريکه بسياري مفسرين آنرا ياد دهاني به اروپا بخاطر اتکاي شديدش بر روسيه، بخاطر مواد انرژي ميدانند.

از جانبي دیگر، رچارد چيني، معاون رياست جمهوري ايالات متحده امروز براي يک سفر واشنگتن را ترک خواهد گفت. او نخست در ابخازيه و بعد در گرجستان يوکراين توقف هايي خواهد کرد. و قرار است حمايت ايالات متحده را به جمهوريتهاي سابق شوروي در جنوب سرحد روسيه ابراز دارد.

XS
SM
MD
LG