لینک های دسترسی

در خواست اتحاديۀ اروپايی مبنی بر خروج کامل روسيه از گرجستان


پارلمان اروپايی از روسيه تقاضا کرد تا به تمام تعهداتش احترام کرده و قوای نظامي اش را از گرجستان بيرون کند.

فيصله نامۀ امروز چهارشنبه از ماسکو تقاضا ميکرد تا خروج فوري اش را تکميل کرده و حضور نظامي اش را در مناطق جدا شدۀ اوسيتياي جنوبي گرجستان و ابخازيا کاهش دهد.

هفتۀ گذشته، ديمتري ميدڤيديڤ، رئيس جمهور روسيه، با وجود اعتراضات شديد حکومات غربي آن قلمرو هاي گرجستان را بحيث دول مستقل برسيمت شناخت.

روز سه شنبه او گفت کشورش تماس مزيدي با ميخائيل ساکاش ويلي رئيس جمهور گرجستان ندارد.

در يک خبر ديگر، روسيه سفارت و قنسلگري اش در تفليس پايتخت گرجستان را مسدود کرد و گفت هفتۀ آينده صدور ویزه به گرجستاني ها را متوقف خواهد ساخت.

گرجستان روز سه شنبه روابط دپلوماتيکش را با روسيه قطع کرد.

در عين زمان، رچارد چيني معاون رياست جمهوري ايالات متحده طي نمايش طرفداري از گرجستان، به آن کشور سفر يک هفته يي اش را به منطقۀ قفقاز را آغاز کرد.

XS
SM
MD
LG