لینک های دسترسی

با وجود نزول نرخ نفت، اقتصاد امریکا هنوز هم دچار مشکلات است


مامورين رسمي حکومتي ايالات متحده ميگويد با وجود پائين آمدن نرخ نفت در بازارهاي بين المللي اقتصاد ايالات متحده هنوز هم با مشکلات مواجه است.

بانک مرکزي ايالات متحده درآخرين گزارشش خاطر نشان نموده که تمام فعاليت هاي تجارتي درسر تا سر کشور بطي بوده است.

در گزارش گفته شده بسياري مناطق هنوز هم از بلند بودن قيم مواد غذائي، مواد سوخت و ضروريات ديگري رنج ميبرند که به بازار کار صدمه زده و مردم را واداشته که از صرفه جوئي کار بگيرند.

ايريک روسنگرين رئيس بانک مرکزي محلي شهر بوستون گفت ازينکه بقدر کافي کرديت براي مستهلکين موجود نيست تأثير کاستن ربح بانکي بي تأثير بوده است.

کمبود کريدتها هنوز هم در سراسر بخش خانه هاي مسکوني و سکتور مالي احساس ميگردد.

جي ماک شرکت تأمين قرضه ها براي منازل در ايالات متحده بروز چهار شنبه اعلان کرد که به سبب ضعيف بودن بازار خانه و کريديت در حدود پنج هزار تن کارهاي شانر از دست خواهند داد.

در عين زمان حکومت ايالات متحده ميگويد بلند رفتن تقاضا براي صادرات شايد به بقاي بعضي از شرکتهاي امريکائي کمک نمايد ، در حاليکه مصرف کنندگان امريکائي به صرفه جوئي شان ادامه ميدهند.

وزارت تجارت در گزارشي که امروز منتشر نمود گفته شده که فرمايشات جديد براي ماه جولاي بيش از يک فيصد بلند رفته که نقاضاي بيشتر به طيارات و ماشين هاي ثقيله در صدر اين فرمايشات قرار دارد.

اما يک گزارش از جانب شرکت خصوصي کار يابي گري اند کرسمس حاکيست که بازار کار در ايالات متحده به مشکلاتش ادامه ميدهد.

شرکت مذکور ميگويد تعداد کاري را که شرکتهاي امريکائي در ماه آگست امسال از دست داده اند دوازده فيصد بيشتر از ماه آگست سال گذشته بوده است.

همچنان ستيپلز بزرگترين شرکت مواد قرطاسيه در جهان گزارش داد که مفاد شرکت در سه ماهي که در دوم ماه آگست خاتمه يافت نظر به سال گذشته در همين مدت ۱۶ فيصد کمتر بوده است.

ستيپل صرفه جوئي مصرف کنندگان را سبب پائين آمدن منفعت شرکت دانسته است.

XS
SM
MD
LG