لینک های دسترسی

پیلن با خطابه خود هیجانی را بر انگیخت


سارا پیلن، نامزد مقام معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه، به روز چهارشنبه با ایراد خطابه اش هیجان دفاع از خود و سوابق خود را برانگیخت و مورد تائید سناتور جان مککین، نامزد احتمالی ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه، قرار گرفت.

در شام ایراد بیانیه های اعضای حزب، سایر رهبران از اولین خانم جمهوریخواه بحیث کاندید معاون رئیس جمهور دفاع نمودند و بشدت بر دموکراتها تاختند.

شام سوم جلسه ملی رهبران حزب جمهوریخواه، با تاخت شدید بر نامزد احتمالی ریاست جمهوری حزب دموکرات، نهایت داغ' بود.

آنها بارک اوباما، سناتورو نامزد حزب دموکرات را در دفاع از حقوق سقط جنین مورد انتقاد قرار داده او را در امور روابط خارجی ضعیف و کم تجربه خواندند.

رودی جولیانی شاروال سابق شهر نیویارک، رقیب سابق و کاندید سابق ریاست جمهوری، در مورد سناتور اوباما اظهار داشت:

"او کم تجربه ترین کاندید ریاست جمهوری در یک قرن اخیر میباشد. این بیانات جنبه شخصی ندارد، بلکه این یک واقعیت است. بارک اوباما هیچگونه رهبری نکرده است. هیچ وقت!"

در آغاز روز سناتور جان مککین رسیدن خود به منیاپولیس را صبغه ای خانوادگی داده و به احترام سارا پیلن و خانواده اش با آنها دیداری داشت. او بریستول دختر هفده ساله ای پیلن را که مسئله ای حمل او در صدر اخبار جهان قرار گرفت، در آغوش کشید. و دست پسر جوان هجده ساله ای را که با بریستول ازدواج خواهد کرد، فشرد.

بعداً در داخل تالار مجلس سارا پیلن به حضار معرفی شد.

پیلین: "خانواده ای من عین فراز و نشیبهای را که سایر خانواده ها با آن روبرو بوده اند، گذرانده است. عین مبارزات و عین شادی و غم را. بعضی اوقات حتی پر اهمیت ترین لحظات خوشی با مبارزه و چالش توأم است."

پیلین، شاروال سابق شهر کوچک آلاسکا، اوباما، نامزد دموکرات را که ادعا میکند در دوران مشاغل سیاسی اش تنظیم کننده ای جمعیت باشندگان منطقه بوده است، کم تجربگی وی در عرصه ای سیاسی خواند.

پیلن خود را سابقه دار یکه در برابر شرکتهای نفت و تبلیغ کنندگان پایداری کرده است خطاب نمود.

با ختم محفل و درحالیکه پیلن و خانواده اش بروی ستیژ قرار داشتند، نامزدی صورت گرفت. سناتور مککین بطور مختصر انتخاب خود را بار دیگر تائید نمود.

مککین امروز پنجشنبه به کنگره ملی برای ایراد خطابه اش باز میگردد.

XS
SM
MD
LG