لینک های دسترسی

پاکت های محتوی مواد ناشناخته در مراکز امریکایی در اسلام آباد


يک سخنگوي سفارت امريکا در اسلام آباد ميگويد دو دپلومات امريکايي در پاکستان پاکت هاي محتوي مواد ناشناخته شده را بدست آورده اند که باعث نگراني هاي امنيتي شده است.

لو فينتر امروز يکشنبه گفت که آزمايش ها در حال اجرا است تا طبيعت اين مواد تعين گردد.

فينتر ميگويد قونسلگري امريکا در کراچي و سفارت کشور در اسلام آباد که هردو پاکت هاي مشکوک را بروز پنجشنبه و جمعه بدست آورده اند باز بوده و بطور عادي بکار خود ادامه ميدهند.

وي گفت کساني که با اين پاکت ها در تماس آمده اند هيچگونه نشانه هاي بيماري ندارند.

فينتر جزيياتي در مورد اينکه اين مکاتيب از کجا پوست گرديده اند چيزي نگفت و اظهار داشت که پرسونل سفارت همه تهديد ها را جدي ميگيرد.

مواد مرگبار چون سپور هاي انترکس ميتواند در بين پاکت خط فرستاده شود و بطور بالقوه براي افرادي که با اشياي ملوث با آن در تماس ميآيند کشنده است.

XS
SM
MD
LG