لینک های دسترسی

KFC در کابل مشتریان زیادی دارد


در طی سی سال گذشته، افغانها در کشور های خارج از افغانستان، تجربه های زیادی را در بخش های مختلف زنده گی بدست آورده اند. آنها حالا به وطنشان بازگشته و تجارت خود را عملی مینمانید.

یکی از این بخش ها تهیه و فروش غذا از طریق رستورانت ها میباشد. در حال حاضر، در کابل و بسیاری از ولایات افغانستان رستورانت ها و هوتل های فعالیت دارند که به سبک کشور های خارجی به مشتریان شان غذا تهیه و بفروش میرسانند.

کابل فرایید چکن یا کی ایف سی نیز یکی از این رستورانت ها به شمار میرود. رستورانت کی ایف سی کابل به ابتکار یک افغان ساخته شده است.

کابل فرایید چکن روزانه به مشتریان داخلی و خارجی خویش غذا اماده میکند.

مسوول رستورانت کابل فرایید چکن میرویس عبدالرحیم زی میگوید وی در لندن و کشور های عربی در رستورانت های کی ایف سی کار نموده است و در حال حاضر از همان تجربه های که در دوران مهاجرت بدست آورده است، در کشورش استفاده میکند.

کی ایف سی در شهر کابل در دو منطقه فعالیت میکند: یکی آان در منطقه ی کارته سه و دیگر ان در شهر نو کابل موقعیت دارد.

به گفته میرویس عبدالرحیم زی، انان جواز فعالیت این رستورانت را از حکومت افغانستان دریافت نموده اند. در رستورانت کابل فرایید چکن یازده نوع کباب، شانزده نوع پیزا، شش نوع برگر و انواع کباب مرغ اماده میگردد.

عبدالرحیم زی میگوید به منظور تهیه بهتر غذا در رستورانت کی ایف سی کابل، ماشین الات را از کشور های خارجی خریداری نموده است.

ذکی لودین یکی از مشتریان کی ایف سی، اکثر اوقات از غذا های کی ایف سی کابل استفاده میکند، وی میگوید از سرویس غذا های این رستورانت راضی میباشد.

لودین میگوید در اوقاتیکه مصروف باشد، این رستورانت غذا را به دفتر و یا هم منزلش میرساند.

عبدالرحیم زی، مسوول رستورانت کابل فرایید چکن میگوید در نظر دارد در ولایات افغانستان هم نماینده گی های کی ایف سی آماده نماید.

رستورانت کی ایف سی برای اولین بار دها سال قبل توسط یک مرد امریکایی ساخته شد، که در حال حاضر در تمام جهان به ویژه در کشور های اروپایی نماینده گی های این رستورانت فعالیت می نماید.

هرچند غذا های تهیه شده رستورانت های کی ایف سی در جهان با بسیاری رستورانت ها یکسان میباشد، اما کی ایف سی در جهان از شهرت خاصی برخوردار میباشد.

XS
SM
MD
LG