لینک های دسترسی

'روابط (بین امریکا و روسیه) روال عادی سابق را ندارد'


کاندا ليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده، طي یک بيانيۀ اظهار داشته است که رئيس جمهور بش به کانگرس اطلاع داده است فسخ معاملۀ همکاری ذروی با ماسکو را تحت غور میدهد.

موافقتنامۀ همکاري ذروي که تصويب کانگرس ايالات متحده را ايجاب ميکند، در اوايل سال جاري در ماسکو به امضا رسيده و بخاطري طرح شده بود که به کمپني هاي روسي و امريکايي فرصت بدهد منحيث شرکاي همديگر در ساحۀ صنعت ذروي همکاري کنند.

مفسرين مي گويند تشبثاتي که بخاطر اين موافقه ايجاد خواهد شد مليارد ها دالر ارزش ميداشت.

خانم رايس در بيانيۀ که توسط شان مکارمک، سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده قرائت شد گفته است که اهداف عدم انتشار سلاح ذروي متعبر باقي خواهند ماند، اما وقت براي چنين موافقتنامۀ مساعد نيست.

"ما اين تصيم را با تاسف اتخاذ کرده ايم. بدبختانه با در نظر داشت وضع فعلي، شرايط براي چنين یک موافقتنامۀ مساعد نيست. ما در يک وقت دیگر، با تعقیب انکشافات از نزديک، وضع را ارزيابي مجدد خواهيم کرد."

آقاي مکارمک ميگويد، منازعۀ روسيه با گرجستان باعث شد که واشنگتن روابطش را با ماسکو ارزيابي نمايد.

"البته اين وضع براي شما دليلي ميدهد تا بر روابطي که ما داريم نظر انداخته و دريابيم که روابط مانند سابق نيست. روابط بروال عادي سابق به پیش نمی رود."

مکارمک ميگويد، مقامات سفارت ايالات متحده در ماسکو در مورد اين تصميم ايالات متحده به مقامات در ماسکو اطلاع داده اند.

XS
SM
MD
LG