لینک های دسترسی

تهران در  مورد 'تهديدات خطرناک' اسرائيل اعتراض کرد


تهران در مورد آنچه تهديدات خطرناک اسرائيل عليۀ دولت ايران خوانده شده است، به ملل متحد اعتراض کرد.

محمد خضايي، سفير ايران در ملل متحد بروز سه شنبه در اعتراضيۀ به بان کي مون، منشي عمومي آن موسسۀ، نوشته که تهديدات اسرائيل تخطي از قوانين بين الملليست.

ايران به تبصره هاي اخير اعضاي کابينۀ اسرائيل واکنش نشان ميداد که رفيع يي تان، وزير کابينه اسرائيل، اين هفته گفت محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران، در محضر محکمۀ بين المللي جنايات در هاگ کشانيده شده ميتواند.

احمدي نژاد بکرات محو اسرائيل را تقاضا کرده است.

همچنان ايهود بارک، وزير دفاع اسرائيل، هفتۀ گذشته گفته بود اگر ايران پروگرام جنجال برانگيز ذروي اش را متوقف نسازد، اسرائيل استفاده از قوا را ناممکن نخواهد دانست.

خضايي از شوراي امنيت ملل متحد تقاضا کرد تا واکنش صريح و ثابت را به اسرائيل بدهد.

اسرائيل، ايالات متحده و قدرتهاي غربي مظنون اند که ايران در تلاش انکشاف سلاح ذروي ميباشد، الزامي که ايران آنرا تکذيب ميکند.

در یک حبر دیگر، تلويزيون دولتي ايران گزارش داد که يک تکان شديد زلزله در مناطق جنوبي آن کشورحد اقل چهار تن را هلاک وبيش از ۲۶ تن ديگر را زخمي ساخته است.

مقامات محلي مي گويند تکان امروز چهارشنبه عمارات درقشم درنزديک شهر بندري بندر عباس، محل تاسيسات عمدۀ تصفيه نفت را خسارمند ساخت. آنها همچنان از ده پس لرزۀ کمتر شديد گزارش داده اند.

زمين شناسان امريکايي شدت اين زلزله را بمقياس شش اعشاريه يک سنجش کرده اند.

لرزۀ اين تکان هادر سرتاسر خليج فارس در امارات متحدۀ عربي نيز احساس شدو در بين باشندگان در دوبي سراسيمگي ايجاد کرد.

چندين خط فعاليتهاي زير زميني در سرتا سر ايران واقعيست و بناً آنکشور مستعد به وقوع زلزله ميباشد.

در سال ۲۰۰۳ در حدود ۳۱ هزار نفر هنگام وقوع زلزله در شهر تاريحي بام ايران تلف شدند.

XS
SM
MD
LG