لینک های دسترسی

بم انتحاری دو نفر را در قندهار کشت


مقامات افغاني ميگويند يک بم گزار انتحاري در ولايت قندهار حد اقل دو نفر را کشت.

مقامات ميگويند اين بم گزار امروز يک موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را در نزديک يک کاروان وسايط يک شرکت خصوصي امنيتي منفجر ساخت. درين حمله دو رهگذر ملکي کشته و حد اقل چهار تن ديگر مجروح شدند.

تا بحال هيچ گروهي مسؤليت اين انفجار را مدعي نگرديده است.

در ساير مناطق، وزارت دفاع برتانيه امروز گفت يک عسکر برتانوي در جريان گزمۀ عادي در ولسوالي موسي قلعۀ ولايت هلمند از اثر انفجاري کشته شد. علت انفجار تحت تحقيق قرار دارد.

در ساير خشونت ها، قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد عساکر آن قوا بر يک محوطۀ يک سرگروپ در شبکۀ گروۀ طالبان تحت رهبري جلال الدين حقاني بروز چهارشنبه حمله نمودند. قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد درين عمليات در ولايت خوست، واقع در سرحد پاکستان، کدام تندرو توقيف نگرديد.

قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده همچنان گفت عساکر آن قوا يک رهبر تندروان را که طبق ادعا در قسمت قاچاق جنگجويان خارجي به افغانستان دست داشت، هدف قرار دادند. در تصادمات ناشي ازين عمليات در ولايت غزني بروز چهارشنبه، چندين تندرو کشته شدند.

همچنان امروز، حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بر هفت سال از وقت حملۀ دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده و برانداختن حکومت تحت رهبري طالبان، که دهشت افگناني را که در عقب اين حمله قرار داشتند، پناه ميداد، تبصره کرد.

آقاي کرزي بخبرنگاران در کابل گفت افغانستان هنوز هم در رنج و الم است و ميخواهد تلفات اهالي را در حملات قواي بين المللي نه تنها کاهش يابد بلکه کاملاً متوقف گردد.

رئيس جمهور افغانستان همچنان گفت از تغير در استراتيژي ايالات متحده در قسمت هدف قرار دادن تندرواني که از مناطق سرحدي پاکستان حملات را براه مياندازند، استقبال ميکند.

آقاي کرزي بخبرنگاران گفت به تغيري در استراتيژي ضرورت است تا به عساکر اجازه بدهد بمناطقي بروند که تندروان درانجا تعليم ميبينند و پنهان ميشوند و آنرا تخريب نمايند.

XS
SM
MD
LG