لینک های دسترسی

اولمرت: خشونت در ساحل غربی اشغالی تحمل شده نميتواند


يکروز بعد از آنکه ساکنين اسرائيلي به يک قريۀ فلسطيني هجوم بردند، ايهود اولمرت صدر اعظم اسرائيل ميگويد که خشونت در ساحل غربي اشغالي تحمل شده نميتواند.

آقاي اولمرت، در حاليکه امروز يکشنبه در برابر کابينۀ اسرائيل سخن ميگفت، اظهار داشت که « پوگروم يا خشونت سازمان يافته عليه ساکنين غير يهودي وجود نخواهد داشت.»

اصطلاح «پوگروم» عموماً براي توضيح خشونت سازمان يافته عليه يهودي ها بکار برده ميشود.

بروز شنبه، ساکنين يک مسکونه يهودي ساحل غربي به يک قريۀ فلسطيني يورش بردند، برمنازل حمله نمودند و با آتش گلوله چندين فلسطيني را زخمي ساختند.

مامورين ميگويند اين حمله بعد از آن رخ داد که يک مرد فلسطيني به يک عمارت آتش زد و يک پسر نه ساله در مسکونۀ يهودي يتزار به چاقو زد.

XS
SM
MD
LG