لینک های دسترسی

سارا پيلن: اوباما از اینکه هیلیری را انتخاب ننمود، نادم است


سارا پيلن، ولی ايالت الاسکا بعد از آنکه بحيث کانديد معاون رئيس جمهور از جانب جان مککين کانديد رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه انتخاب گرديد، بروز جمعه اولين مصاحبۀ تلويزيوني خود را انجام داد.

کنت کلاين خبرنگار صداي امريکا در مورد نکات عمدۀ اين مصاحبه گزارشي تهيه نموده است.

سارا پيلن در مصاحبه اش با چارلي گپسون، خبرنگار تلويزيون اي بي سي، در بيرون خانه اش در شهر واسيللاي الاسکا اظهار داشت به نظر او براک اوباما، کانديد مقام رياست جمهوري از حزب ديموکرات، ازينکه هيلري کلنتن را بحيث معاون خود انتخاب ننمود، اظهار ندامت خواهد کرد.

"من فکر ميکنم ازينکه او هيلري را انتخاب ننمود، همين حالا نادم است. ولی با وجود آنکه به اوباما اتهاماتي وارد گرديد، او با متانت کامل و ايستادگي حتي ظرافت خاص جواب داد. براک اوباما به آن وضع بخوبي ايستادگي نمود."

پيلن در شروع سال ياد آور شده بود که خانم کلنتن از گزارش منفي مطبوعات شکایت دارد و مبارزات انتخاباتي اش را بطوري پيش ميبرد که به پيشبرد نهضت زنان در سياست مفيد نيست.

اين مصاحبۀ تلويزيوني که وسيعاً پيش بيني شده بود به امريکائي ها اين امکان را داد که راجع به کانديد معاون رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه که محض از دو هفته به اينطرف در صحنۀ سياست ملي ايالات متحده پا گذاشته، معلومات بيشتري حاصل نمايند. او کمتر از دوسال پيش به حيث والی الاسکا انتخاب گرديد و قبل از آن رئيس بلديۀ يک شهر کوچک در آن ايالت بود.

انتخاب پيلين از جانب مککين اساس محافظه کار حزب جمهوريخواه را بوجود در آورد و درهمه پرسيها مککين نظر به اوباما سبقت حاصل کرد.

درين مصاحبه پيلن از سابقه اش بحيث والی ايالت الاسکا دفاع نمود. او همچنان از گذشته اش در مورد در خواست وجوه براي پروژه ها در الاسکا بشمول پوليکه براي يک پل در مسیریکه به هيچ جائي منتهي نمي گرديد، دفاع نموده و افتخار نمود که آن پول را مسترد نموده است.

چارلي گبسون در مورد انتقاداتي که به مککين در مورد مصارف پولی دولت در جهت تحقيق در مورد حيوانات وحشي، در حاليکه خود پيلن خواستار پول براي مطالعۀ حيوانات وحشي بوده، از پيلن سوال کرد.

"آن مطالبات از طريق بخش تحقيق ما، ماهيگيري و فعاليتهاي تفريحي ما و بخش مطالعات حيوانات وحشي و يونورسيتي ما، براي تحقيقات از طريق سيستم عادي آن جريان داشت و اين کار ها همه از طريق در هاي بسته نه، بلکه در روشني روز بطور علني مطرح گرديد."

پيلن همچنان به اين سوال که آيا مالکيت سلاح نيمه اتومات به اساس قانون اساسي کشور ضمانت گرديده است و يا خير. او گفت:

"من عضو همیشگی سازمان ملی تفنگهای شکاری استم. من به حقوق دوم ضميمۀ دوم قانون اساسي قوياً معتقد استم. اين قسماً يک حق ذاتی مردم در ايالت ماست چونکه آنها نه تنها براي حمايت شخصي خود بلکه براي شکار و سپورت نيز به تفنگ احتياج دارند."

پيلن به اساس مخالفتش با سقط جنين و حقوق مساوي به مردمان همجنس باز، يک سابقۀ اجتماعي محافظه کار قوي را اساس گذاشته است. اما او به چارلي گبسون گفت او يقيناً نمي داند که همجنسبازي يک انتخاب شخصيست ويا اينکه يک تمايل جنيتيک است.

"من نميدانم و من کسي نيستم که در مورد قضاوت نمايم و من از يک فاميلي و يک محيطي هستم که اعضاي آنرا مردماني با سوابق مختلفه تشکيل ميدهند."

پيلن و مککين در جريان مبارزات انتخاباتي شان بروز شنبه به ايالت نڤادا رفتند.

از جانب ديگر اوباما پلان ظاهر شدن به برنامۀ شب شنبه که يک برنامۀ تفريحيست به سبب توفان بحري آيک که قسمتي از ايالت تکزاس را تخريب نمود،لغو نمود. همچنان جو بايدن همرزم انتخاباتي او ظاهر شدنش با اوباما در ايالت شمال شرقي نيو همپشاير را نيز فسخ کرد.

آخرين آماريکه از جانب موسسۀ آمارگيري گلوپ بنشر رسيده مککين از اوباما سه پاينت مقدم است.

XS
SM
MD
LG