لینک های دسترسی

هلیکوپتر های امریکایی - حمله به خاک پاکستان


مامورين پاکستاني ميگويند، هليکوپتر های نظامی ايالات متحده داخل قلمرو پاکستان شده و بعدا عساکر پاکستان آنان را به باز گشت به افغانستان وادار ساختند.

مقامات محلي امروز گفتند عساکر پاکستاني در جريان شب بسوی هليکوپتر های امريکايی در منطقۀ قبايیي وزيرستان جنوبي فير های هشداريه نموده اند.

يک سخنگوی قوای نظامی پاکستان تائيد کرد که آتشباری صورت گرفت، اما علاوه داشت که هليکوپتر های امريکايی از فضای پاکستان تخطی نکرده و عساکر پاکستانی مسئول آتشباری نبوده اند.

قوای نظامي ايالات متحده روی اين واقعه تبصرۀ نکرده است.

هفتۀ گذشته رهبر نظامی پاکستان به قوای خارجي هشدار داده بود که عمليات نظامي را در داخل خاک پاکستان عملي ننمايند و علاوه کرده بود که وی از حاکميت ارضي کشورش بهر قيمتی دفاع خواهد کرد.

مقامات ايالات متحده گفته بودند که عساکر امريکايي مستقر در افغانستان دو هفته قبل با هليکوپتر مناطق وزيرستان جنوبی مورد حمله قرار دادند.

مامورين پاکستانی ميگويند طی آنحمله حد اقل ۱۵ نفر بشمول افراد ملکی کشته شده اند. همين امر باعث شده بود که پاکستان عليۀ واشنگتن اعتراض نمايد.

جنرال اشفاق کیهانی میگوید هيچ موافقۀ يي موجود نيست که به قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان اجازه دهد برای انجام عمليات نظامی در پاکستان از سرحد عبور کنند.

کيانی علاوه کرد، چنين عمليات خطر افزايش تندرويی را در آن منطقه، و بی اعتمادی را در بين متحدينی ايجاد ميکند که عليۀ دهشت افگني مبارزه ميکنند.

در یک خبر دیگر، پارلمان افغانستان امروز از روز جهانی دموکراسی تجلیل بعمل آورد. بیست و پنجم ماه سنبله مصادف است با روز جهانی دموکراسی که از این روز در بیشتر پارلمان های جهان تجلیل به عمل میاید.

پارلمان افغانستان هم که امسال عضویت اتحادیه جهانی بین الپارلمانی را بدست آورده است، با تجلیل از این روز مواردی چون تصویب قوانین مطابق به شریعت اسلامی ومیثاق های بین المللی رعایت وحفظ اصول وارزش های دموکراسی و مبارزه علیه موارد خلاف قانون را از جمله اصول اساسی طرز العمل این ارگان اعلان نمود.

XS
SM
MD
LG