لینک های دسترسی

سینگه - خواهان تشدید در قوانین ضد دهشت افگنی


منموهن سينگ، صدر اعظم هند ميگويد، متعاقب بم گذاری های مرگبار روز شنبه در دهلي جديد، کشورش بايد تدابیری را برای مبارزه با دهشت افگني رويدست گيرد.

آقای سينگ امروز چهارشنبه گفت هند بايد قوانين ضد دهشت افگني را تقويت بخشد. او همچنان گفت در مورد آنچه او آنرا خلا های بزرگ در استخبارات خواند، و همچنان تحقيقات در مورد حملات دهشت افگني، بايد يک ادارۀ مرکیي تشکيل شود.

اين بيانات بازتاب دهندۀ پيشنهادات روز سه شنبه يک کميتۀ حکومتي در ارتباط به مبارزه عليۀ رشد تندرويي در هند ميباشد.

XS
SM
MD
LG