لینک های دسترسی

ماموریت جنرال پترویس در عراق به پایان رسید


جنرال دیوید پترویس ماموریت خود را در عراق بپايان رسانيد.

جورج بش رئيس جمهور ايالات متحده امروز در قصر سفيد با ملاقات نموده و ماموریت او را در عراق یک ماموریت افتخار آمیز خواند.

رئيس جمهور در دفترش در قصر سفيد با جنرال پترييس ملاقات کرد و برایش گفت، از خدمت او مفتخر است.

جنرال پترييس با در ماه فبروري ۲۰۰۷ قوماندۀ قوای امريکايی در عراق بدست گرفت و او از تغير در ستراتيژي مقابله با دهشت افگنی و افزايش عساکر نظارت ميکرد.

جانشین جنرال پترویس در عراق جنرال اوديرنو، انتخاب شده است.

XS
SM
MD
LG