لینک های دسترسی

اتحاد بانک های مرکزی جهان برای تقویه بازار های ضعيف


بيم سقوط مالي جهاني بانک هاي مرکزي کشورهاي عمدۀ جهان را واداشت تا دست بهم بدهند.

اين بانک ها تحت رهبري بانک مرکزي ايالات متحده ميگويند صدها مليارد دالر پول نقد را به بازارهاي مالي جهان تزريق خواهند کرد. آنها اميدوارند اين اقدام در قسمت اعادۀ اعتماد سرمايه گزاران، که در روزها اخير شاخص هاي عمده را کاهش داده اند، کمک نمايند.

مقامات همچنان اميدوارند تزريق پول نقد بانک ها را در قسمت دادن قرضه بساير بانک ها و همچنان تشبثات ديگر و سرمايه گزاران تشويق نمايد. بدون اين قرضه ها ممکن است اقتصاد به رکود مواجه گردد.

چنين بنظر ميرسد که اين تزريق پول نقد بعضي از سرمايه گزاران را مطمئن ساخته است. شاخص هاي عمدۀ اسهام اروپائي تا اواسط امروز بلند رفت و خريداري آيندۀ اسهام ايالات متحده نيز صعود نمود.

با آنهم، مقامات روسيه بار ديگر امروز تبادلات را در دو مرکز تبادلۀ اسهام آن کشور تعليق کردند. شاخص نيکي توکيو امروز به پائين ترين حد طي سه سال اخير نزول نمود. و مقامات چين در قسمت ثبات بخشيدن به اقتصاد آن کشور اقداماتي را روي دست گرفتند.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز سفر مجوزه اش را به ايالات الاباما و فلوريدا فسخ کرد تا با مشاورين خود مشوره نمايد.

XS
SM
MD
LG