لینک های دسترسی

احمدی نژاد: دستان متهاجمین را میشکنیم


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، بروز یکشنبه گفت اردوی ایران دست های را که بر کشورش تهاجم نماید، خواهد شکست.

وی که در یک مراسم رسم و گذشت صحبت میکرد گفت اردو و هر فرد این کشور، دستان مسولین حتی یک تهاجم کوچک را - تهاجمی را که علیه علایق مستقل ایران، سرحدات و یا اراضی آن، انجام دهد، خواهند شکست.

ایران با سه مرحله تعذیرات که توسط شورای امنیت ملل متحد بدلیل برنامه ذروی بر آن اعمال نموده است، روبروست.

XS
SM
MD
LG