لینک های دسترسی

' آیا ناتو نیز در افغانستان شکست خواهد خورد؟ '


روزنامه واشنگتن تايمز به استناد يک راپور مفصل ۱۱۳ صفحه مرکز مطالعات ستراتيژيک و بين المللي که در اين کشور بنام اختصاري « سي اس آي اس» شهرت دارد، و تهيه کننده آن «انتوني کورديسمن » مفکر ستراتيژيک ارشد آن اداره است، گذارشي را بقلم « ارنود دو بوش گراف» با اين سوال که « آيا جنگ را در افغانستان ميبازيم؟» نشر کرده است.

روزنامه واشنگتن تايمز پرسيده است که آيا ناتو جنگ در افغانستان را، طوريکه اتحاد شوروي در دهه هشتاد باخت و امپراطوري بريتانيا در قرن نزده دچار شکست در افغانستان گرديد، ميبازد؟

روزنامه واشنگتن تايمز بعد خود بدين سوال پاسخ داده و ميگويد که برغم پاسخ های منفي و انکاريه ايالات متحده و ناتو، جواب بدين سوال مثبت است.

کورديسمن تهيه کننده راپور « اداره تحقيات ستداتيژيک و بين المللي » بعد ميگويد که اوضاع در افغانستان ظرف پنج سال اخير پيوسته رو به وخامت نهاده است و اکنون به گفته اش، به سطح یک بحران رسيده است که عامل عمده آن وضع تیره و بحرانی بین پاکستان و افغانستان است.

کورديسمن ميگويد رابرت گيتس و ستر جنرال بحري « مايک ملن» قوماندان عمومي ارکان نظامي ايالات متحده هر دو اذعان کرده اند که اوضاع اکنون بيک منازعه بين افغانستان و پاکستان تبديل يافته است - نزاعی که در هر دو جهت فاقد منابع نظامي و ملکي است و پيوسته براي اهالي ملکي، کارمندان تعاوني و قواي ناتو و ايالات متحده، هر چه بيشتر مهلک تمام ميشود.

واشنگتن تايمز به ادامه از قول راپور « سي اس آي اس» ميگويد که شورشيان طالب دو مورد ظهور کرده و به گفته آن « قسمت زياد افغانستان را به زون ها و مناطق غير قابل ورود برای کارمندان تعاونی وافراد ملکی تبديل کرده است.

روزنامه با اشاره به حمله عساکر بحريه ايالات متحده بداخل ساحه تحت اداره تحت اداره فدرالی که باعث قتل تعداد زياد اهالي افراد ملکي و عکس العمل شديد اداره ملکي جديد و همچنان عکس العمل جنرال اشفاق کياني، قوماندان عمومي قواي مسلح پاکستان گرديد ميگويد پاکستان که توسط رئيس جمهور بش به منزلت « شريک عمده» غير ناتوي ايالات متحده ارتقا داده شد، اکنون واضح ساخته است که تنها اردوي آن کشور حق دارد پايگاه هاي طالبان را در منطقه قبايلي « فتا» بر چيند.

مردم قبايلي در فتاح وردو عساکر پاکستان را نمي پذيرند و اين برغم حضور۱۳۰ هزار عسکر پاکستان در ساحه است که هيچگاه نتوانسته است بر پايگاه ها و تاسيسات طالبان رخنه و يا کوچکترين صدمه اي وارد کنند. بر خلاف، طالبان تلفات سنگين را بر قواي پاکستاني وارد کرده و ۱۴۰۰ تن شانرا هلاک و ۴٫۰۰۰ تن شانرا زخمي ساخته اند.

روزنامه واشنگتن تايمز بقول راپور « سي اس آي اس » يا اداره مطالعات ستراتيژيک ميگويد طالبان تندرو بااستفاده از زرع در حال افزايش خشخاش ترياک و موجوديت پناهگاه هاي مصون براي شان در پاکستان، توانائي ها و ساحه دسترسي جغرافيائي شانرا توسعه داده اند.

و باز هم روزنامه واشنگتن تايمز در مورد تاثيرات جنگ بر مردم جنوب افغانستان که به گفته آن منازل شانرا ترک گفته و روز بروز خيمه نشين شده اند ميگويد: " جنگ شديد در جنوب افغانستان در دو سال اخير، هزاران خانواده را مجبور ساخته است دهات شان را در مجراي تبادله آتش جنگ بين قواي ائتلاف و طالبان، ترک گفته و فرار کنند."

روزنامه گفته است در فرصتيکه اداره بش ورود ستراتيژيکي ايالات متحده را در افغانستان مورد ارزيابي مجدد قرار ميدهد، مردم از جنوب افغانستان که تحت اداره طالبان قرار دارد، بطور مسلسل خارج ميگردند و بيک کمپ های گلي در نواحی غربي در پايتخت افغانستان ميروند.

XS
SM
MD
LG