لینک های دسترسی

ايران 'ممکن است غنی سازی یورانیم را متوقف سازد اگر...'


يک عضو ارشد هيئت ايران در مذاکرات ذروي ميگويد اگر تهران تضمين دريافت کند که مواد سوخت ذروي را از خارج بدست مي آورد، شايد متوقف ساختن پروگرام مورد مناقشۀ غني سازي يورانيم را تحت غور قرار بدهد.

علي اصغر سلطانيه، نمايندۀ ايران در ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز گفت ايران شايد در بدل يک توافق واجب التعميل قانوني روي بدست آوردن مواد سوخت ذروي براي دستگاه هاي توليد برق خود، موقف خود را تحت غور مجدد قرار دهد.

اما او همچنان اشاره کرد که ايران شايد بخواهد يک مقدار قابليت هاي غني سازي را براي حالات اضطراري، در صورت قطع مواد سوخت از خارج، نگهدارد.

ايران قطعنامه هاي ملل متحد را که متوقف ساختن غني سازي يورانيم را تقاضا ميکند، ناديده گرفته است.

حکومات ايالات متحده و کشورهاي اروپائي بيم دارند ايران کوشش ميکند بم ذروي توليد نمايد. تهران اين ادعا را تکذيب کرده ميگويد خواستار توليد مواد سوخت داراي کيفيت پائين براي انرژي ذروي ميباشد.

از عين عمليۀ غني سازي ميتوان براي توليد يورانيم غني شده با کيفيت بلند، جهت اعمار اسلحۀ ذروي استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG