لینک های دسترسی

انتخابات امریکا و  دخالت در زندگی خصوصی سیاست مداران


در چند دهه اخير تجسس و کنجکاوئي درباره زندگي شخصي سياستمداران در رسانه هاي خبري امريکا شکل يک عمل قبول شده را اختيار کرده است.

گزارش هاي تحقيقاتي با هدف تخطي بر حريم شخصي در اين موسم انتخابات سبب گرديده است تا از خبرنگاران خواسته شود که از کنجکاوی در باره زندگي خانوادگي کانديد ها اجتناب ورزند.

موقعيکه سارا پيلن، والی ایالت الاسکا، بحيث معاون جان مکين، کانديد حزب جمهوريخواه براي احراز مقام رياست جمهوري به صحنه ملي نمايان گرديد، اکثر امريکائيان در باره وي معلومات بسيار کم داشتند. اما بعد از هفته ها گزارش هاي وسيع رسانه هاي خبري، پيلن اکنون منحیث يک شخصيت سياسي شناخته شده است.

ستيڤ هيکاکس،استاد تاريخ و جغرافيا در يونورستي الاسکا ميگويد.

"پيلن يک اجنداي اجتماعي محافظه کارانه را دنبال کرده است ، که بر ارزش هاي خانوادگي تاکيد ميورزد."

هيکاکس ميگويد تجسس و کنجکائي در باره حيات شخصي کانديد ها از چند دهه باينطرف جز مبارزات سياسي بوده است. وي ميگويد که پيلن به تنهائي مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته، خانواده وي، مخصوصا برستل دختر جوان وي نيز توجه مطبوعات را جلب کرد.


"در باره دختر هفده سالۀ پيلن که قبل از ازدواج حامله شده است،صحبت هاي زياد صورت گرفت، اما اکنون مشاهده ميشود که موضوع خاموش شده است."

هيکاکس ميگويد تجسس در باره حيات شخصي کانديد ها اثر نهایت عمده داشته است. بطور مثال در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري سال ۱۹۸۸، زمانيکه گري هارت از حزب ديمو کرات براي احراز مقام رياست جمهوري در سال ۱۹۸۷ مبارزه ميکرد، در مورد چند رابطه جنسي خارج از عقد و ازدواج، باصراحت و پوست پوست کنده صحبت نکرده وانرا رد نمود بود. روي بعضي دلايل، مطبوعات واقعااين موضوع را پيوسته دنبال ميکرد.

تام فيدلر خبر نگار روز نا مه ميامي هرالد که بار اول سابقه رابطه جنسي خارج ازازدواج سناتور هارت را افشا کرد ، ميگويد.

فيدلر: "ما احساس کرديم که اين موضوعي است که با مبارزه انتخا باتي ارتباط ميگرد و براي ما مهم است آنرا دنبال کنيم."

فيدلر که اکنون رئيس فاکولته ژورناليزم يونيورستي باستن است ميگويد،بعضا گزارش در باره امور شخصي مامورين انتخابي،راي دهندگان را کمک ميکند که شخصيت و اعتبار کانديد را ارزيابي کنند.

فيدلر عقيده دارد که اطفال سياستمداران برجسته نيز مستحق اند حيات شخصي شان خصوصي بماند، اما خاطر نشان ميسازد که اين قاعده يک استثنا دارد. شخصيکه در صدد کسب مقام رسمي است، خانوده خودرا براي نفع سياسي بکار ميبرد بطور مثال با اعضاي فاميل در برابرخبر نگاران قرار ميگرند تا استحکام ارزش هاي خانوادگي سياست مدار را نشان بدهد.

فيدلر: "به عباره ديگر،اگر يک سياستمدارخانواده خودرادر مرکز توجه قرار ميدهد، بعقيده من،راه رابراي کنجکاوئي بيشتر باز ميکند. در موردگورنر پيلين بايد گفته شودکه اين خود گورنر پيلين بود که دختر و حامله بودن وي را در برابر انظار مردم قرار داد.اين داستان ابتکار مطبوعات نبود."

بعضي کارشناسان پيش بيني ميکنند گزارش هاي سياسي در اينده جدي تر از امروز خواهد بود.و ستيڤ هيکاکس مورخ ميگويد که اين قسما به خاطر فقدان مقرراتي است که سازمان هاي خبري خود وضع کرده بودند و در گذشته انرا تطبيق ميکردند.


XS
SM
MD
LG